THÔNG TIN SẢN PHẨM
SẢN PHẨM ROCKY PONY GIÁ BÁN  VNĐ MÔ TẢ
THÔNG TIN KHÁC
syntax error: select *from table_product_tab where hienthi=1 and id_product=131 order by stt