THÔNG TIN SẢN PHẨM
SẢN PHẨM Giày Ananas GIÁ BÁN  VNĐ MÔ TẢ
THÔNG TIN KHÁC
syntax error: select *from table_product_tab where hienthi=1 and id_product=159 order by stt