THÔNG TIN SẢN PHẨM
SẢN PHẨM BOBBY CAR GIRLIE GIÁ BÁN  VNĐ MÔ TẢ

Phù hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

THÔNG TIN KHÁC
syntax error: select *from table_product_tab where hienthi=1 and id_product=137 order by stt